Keçiören Dershane

30 Aralık 2019

Keçiören Dershane

Sürekli artan bir nüfus, gelişen bir teknoloji eğitim faaliyetlerinde rekabeti yeteri kadar zorlaştırırken üstüne bir de sürekli değişen eğitim ve sınav sistemleri iyiden iyiye kafa karışıklıklarına yol açmaktadır. Sınavlara son sene hazırlanmaya başlayan, öncesinde hazırlık aşamasında olan veya mezun olup hazırlanan, destek almayı tercih etmeyen gençler değişen sisteme adapte olamamakta bu da başarı seviyelerini düşürmektedir. Keçiören dershane mevcut eğitim sistemlerinde meydana gelen değişiklere kendisini tercih eden gençlerin fark etmeden adapte olmasını sağlamaya çalışmaktadır. Bunu başarabilmek ancak işinde uzman bir kadroyla mümkündür.

Eğitimdeki Değişikliklere Hızlı Adapte Olmak

Son zamanlarda sık sık eğitim ve sınav düzenlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değişiklikler yapılmaktadır. Sınavlar azaltılmakta, isteğe bağlı hale getirilmekte, yeni konular eklenmekte, bazı konular çıkarılmakta veya dahil edilmekte, soru tipleri değiştirilmekte, yeni ve özgün isimler verilmektedir. Gerekli yönetmelikleri ve kanunları yakından takip etmeyenler için içinden çıkılmaz durumlarla karşılaşmak içten bile değildir. Üstelik yeni oluşumları takip edebilmek, yorumlamak ve uyum sağlamak tecrübeli, eğitimde bilinçli bir kadroyla mümkündür. Gençlerin ya da eğitimle ilgisi olmayanların anlama şansları pek yoktur. Keçiören dershane bu oluşumlar sırasında barındırdığı işinin uzmanı tecrübeli kadrosuna güven duymaktadır. Meydana gelen değişimler yakından takip edilmekte, yorumlanmakta ve uyum sağlanabilmesi için gerekli çalışmalar derhal başlatılmaktadır. Yeni dershanecilik anlayışından beklenen hizmetler eğitim ve öğretim hususlarında oluşabilecek veya oluşmuş yönetmelikler hakkında kendini tercih eden öğrenciler için rehberlik edilmesidir. Ve daha da önemlisi değişen sistemlere öğrencileri fark etmeden uyum sağlanmasıdır.

Pek çok öğrenci yönetmeliklerde ve kurallardan habersiz olduğu için açıkta kalmakta yıllarını kaybetmektedir. Bu gibi oluşabilecek pozisyonların engellenmesi tek hedefimizdir. Keçiören dershane işinde uzman eğitici kadrosu ve profesyonel rehberlik hizmetleri ile öğrencilerinin başarı ve ilgi durumlarına göre çalışma şekillerini belirlemektedir. Tercihler gençlerin yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda seviyelerine uygun olacak şekilde belirlenmekte olası kayıpların önüne geçilmektedir. Bu konularda ne kadar itinalı çalıştığımız ve geleceğe mutlu gençler yetiştirdiğimiz geçmiş dönem mezunlarımızdan anlaşılabilir. Hedef değişimlere değişerek ulaşarak başarıyı kazanmaktır.