Demetevler Dershane

26 Aralık 2019

Demetevler Dershane

Ülkemizde genç nüfusun hızlı artışı gelecek kaygısını da beraberinde getirmektedir. Talep çokluğu karşısında eğitim kurumlarının azlığı ve eğitimli işsizler ordusunun hızla artması rekabeti arttırmakta okul dışı eğitimlerle eksiklikler tamamlanmaya çalışılmaktadır. Demetevler dershane gençlerin sınav kaygılarına çözüm olmak için özel sektörün bir çabası olarak göze çarpmaktadır.

Liseye giriş için açılan sınavda başarılı olup elit okullarda okuyarak ileriye daha iyi hazırlanma veya daha iyi bir üniversite bölümü kazanarak geleceğini garanti altına alma çabası gençler arasında kaygıyı arttırmaktadır. Demetevler Dershaneler artık eğitim öğretim işlevinin yanı sıra rehberlik hizmetlerini de ön plana alarak öğrencinin duygusal, bilişsel ve davranışsal özelliklerini de arttırmaya çalışmaktadırlar. Mevcut sınavların fazlalığı dershaneler arası rekabeti de kızıştırmış daha kaliteli eğitim ve daha iyi bir rehberlik sisteminin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu hususta dershaneler her geçen gün daha ileri gitmekte olup klasik eğitimlere ek olarak sınav kaygısını yenme, hafıza gelişimi, verimli ders çalışma ve diksiyon çalışmaları gibi öğrenciyi stresten uzak tutarak daha sosyal bir kişilik kazanmasına da yardımcı olmaktadırlar.

Demetevler dershane temel dershanecilik ödevlerini de en iyi şekilde yerine getirmektedir. Mevcutta bulunan elit liselerde okunabilmek için girilen LGS, lise sonrası girilen yükseköğretim sınavları olan TYT, AYT, YDT sınavlarında öğrencilerine kaliteli eğitimler sunmaktadır. Ayrıca sınavlar öncesi hazırlık amacıyla 9’cu, 10’cu, 11’inci sınıflara özel kurslar açılarak çocuklarınızın okullarda almış oldukları eğitim seviyesi bir üst seviyeye taşınmakta, eksiklikleri giderilerek başarıları katlanmaktadır. Çocuklarınız en iyi kalite eğitim sistemi ile tanışmaktadırlar.

Profesyonel Eğitim

Profesyonel dershanecilik, eğitim çağımızın gereklerini karşılayacak düzeylere erişmiştir. Sınavlara hazırlık eğitim düzeninin yanı sıra gençlerin sınav kaygılarını önleyici, onların gerek kişisel gerek sosyal yönlerini geliştirici ve sınavlar sonrası rehberlik hizmetleri de eklenerek profesyonel eğitimcilik anlayışına kavuşulmuştur. Demetevler dershane kaliteli eğitimi gelecek gençlerindir prensibiyle birleştirerek onları aynı zamanda ileriye de hazırlamayı bir görev edinmiştir. Böylece ortaya daha kaliteli hizmet daha kaliteli eğitim ortaya çıkmıştır. Klasik dershanecilik anlayışı üst seviyelere tırmanmıştır. Profesyonel eğitimle gençlerimiz geleceğe güvenle bakacaktır. Sınavlara kaliteli eğitimlerle hazırlanmış, geleceğe güvenle bakan gençler yetiştirmek tek hedefimizdir.